logo

REGISTER OG PERSONVERNREGLER

Dette registeret og personvernreglene for Skand Oy:s personopplysningslov (seksjoner 10 og 24) og EUs generelle personvernforordning (GDPR) ble etablert 24. mai 2018. Sist endret 24. mai 2018.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Skand Ltd. (ID: 2.492.105-8) behandler personopplysninger, om innsamlingen av personopplysninger, formålene informasjonen brukes til og organene som dataene overføres til.

Skand Ltd er forpliktet til å beskytte landet, slik som kunder og brukere av personvernet til alle personer, i samsvar med EUs generelle personvernforordning (2016/679) (personvernforordningen) personopplysningsloven og annen gjeldende lovgivning, og å behandle personopplysninger i samsvar med administrering av big data og metode for databehandling. Denne personvernerklæringen gjelder for alle tjenester, applikasjoner, systemer og kanaler som selskapet tilbyr.

 1. Register
  Skand Oy, Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tammerfors
  Bedrifts-id: 2492105-8
 2. Kontaktperson som er ansvarlig for registeret
  Jussi Utoslahti, info@skand.fi, 02 480 9060
 3. Navn på registeret
  Selskapets kunde- og markedsføringkonto
 4. Juridisk grunnlag og formål med behandling av personopplysninger
  Det juridiske grunnlaget for håndtering av personopplysninger i samsvar med EUs generelle personvernregler er behandlingsansvarliges berettiget interesse (kundeforhold og ansettelsesforhold).


Formålet med behandlingen av personopplysninger er:

– Bestilling av Skand Oy produkter og tjenester

– Forvalting av interessentrelasjoner

– Levere produkter og tjenester

– Interessenttilfredshet, menings- og markedsundersøkelser

– Personlig kundeservice for produkter og tjenester, målrettet kundekommunikasjon og sporing av tjenestebruk

– Markedsføringskommunikasjon og dens fokus på interessenter

– Statistikk og databehandling

– Gjennomføring av rettighetene og forpliktelsene som følger av lovgivningen

– Risikostyring og forebygging av feilbehandling

– Skand Oys eiendeler og sikkerhet for interessenter

 1. Informasjonsinnhold i registeret
  Innspillingsbar registerinformasjon inkluderer navn, alle selskaper / organisasjoner, kontaktopplysninger (telefonnummer, e-postadresse, adresse), en potensiell nettverkstilkobling IP-adresse, navn / profiler, sosiale medier, informasjon om status til tjenestene og produktene og deres endringer, faktureringsinformasjon, annet forhold til kunden og bestilt informasjon om tjenester.

Skand Oy oppbevarer personopplysninger så lenge det er for de formål som er angitt i personvernreglene, med mindre lovgivningsplikten til å oppbevare personopplysningene er lenger (for eksempel spesiell lovgivning, regnskapsplikt eller tilhørende rapporteringsforpliktelser og ansvar) eller om firmaet ditt trenger informasjon om etablering, utøvelse eller et juridisk krav for å forsvare juridiske påstand.

Oppbevaringstid og oppbevaringskriterier for data varierer avhengig av personopplysningene, avhengig av formålet med den spesifikke gruppen av personopplysninger. Skand Ltd. kan brukes i samsvar med vilkårene i lovgivningen for registrerte personopplysninger for å kommunisere ved slutten av kundeforholdet, eller hvis du har oppgitt kontaktinformasjonen din, for eksempel i forbindelse med en konkurranse eller trekning når du gir tilbakemelding, eller abonnerer på et elektronisk nyhetsbrev. Personopplysninger vil bli behandlet gjennom hele kundeforholdet og kontraktsforholdet, så vel som tidsperioden etter opphør av kundeforhold og kontraktsforhold.

Informasjon om kundeidentifikasjon opprettholdes i løpet av den lovbestemte perioden. Når personopplysninger ikke lenger kreves som definert ovenfor, slettes dataene innen rimelig tid eller konverteres til et skjema der personen ikke er direkte eller indirekte identifiserbar.

 1. Vanlige informasjonskilder
  Informasjonen som er lagret i registeret innhentes blant annet fra kunden. via e-post, via telefon, ved å besøke nettstedet og sosiale medier, gjennom avtaler, kundemøter og andre situasjoner der kunden etterlater sin informasjon.
 2. Personlige databehandlere og mottakere
  Skand Oy håndterer personopplysninger i samsvar med personvernlovgivning, og selskapet kan også bruke eksterne tjenesteleverandører til å behandle data. Selskapet velger nøye tjenesteleverandører og sørger for tilstrekkelige kontraktsforpliktelser for å sikre at personopplysninger behandles riktig og lovlig. I en nødsituasjon eller annen uforutsett situasjon, kan selskapet også bli pålagt å utlevere personopplysninger som er registrert for å beskytte enkeltpersoners liv, helse og eiendom. I tillegg kan selskapet bli pålagt å utlevere personopplysninger som er registrert hvis det er involvert i prosesser eller andre tvisteløsningsorganer. Hvis Skand Oy er involvert i en fusjon, forretningstransaksjon eller annen transaksjon, kan det være nødvendig å utlevere personlig informasjon til tredjeparter. Overføring av data til tredjepart skjer hovedsakelig gjennom elektronisk dataoverføring. Informasjon kan også avsløres på andre måter, for eksempel via telefon eller brev.
 3. Vanlige leveranser av data og overføring av data utenfor EU eller EØS
  Informasjonen blir ikke regelmessig delt med andre parter. Informasjonen blir ikke implementert regelmessig utenfor EU / EØS. Hvis data overføres utenfor EU eller EØS, er Skand Oy ansvarlig for beskyttelsen av personopplysninger, inkludert nivået på enighet om spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger som kreves av personvernloven på forskjellige måter, for eksempel ved bruk av standardklausuler godkjent av EU-kommisjonen. Personopplysninger kan overføres til formål for utlån, Intrum Justitia eide Avarda Oy, FO 2.619.111-6, det vil si når kunden bestiller hvor han krever kreditt for betaling av den utestående enheten eller deler av regningen. Avarda Oy er en leverandør av fakturaer og betalingstjenester.
 4. Prinsipper for beskyttelse av registeret
  Informasjonen i registeret oppbevares slett ikke som papir. Forsiktig håndtering av registeret er sikret og data som behandles av informasjonssystemene er tilstrekkelig beskyttet. Når registreringsdata lagres på internett-servere, håndteres maskinvaren til den fysiske og digitale sikkerheten tilstrekkelig, Google Finland Oy: Anonym, FO 0.907.346-8. Representanten skal sørge for at lagrede data, samt tilgang til servere og andre personlige data, og sikkerhetskritisk informasjon blir behandlet konfidensielt og kun av ansatte hvis stillingsbeskrivelse den tilhører.
 5. Rett til innsyn og andre rettigheter i forbindelse med behandling av personopplysninger
  Registratoren har de rettighetene som er sikret i henhold til personopplysningsloven. Tilgang til informasjon og retten til tilgang til informasjon. Den registrerte har rett til å motta bekreftelse på at den registrertes personopplysninger blir behandlet. Rimelig kompensasjon vil bli belastet for anmodninger om verifisering hvis det har gått mindre enn ett år siden forrige inspeksjon. Den registrerte har rett til å sjekke og se informasjon om seg selv og, på forespørsel, retten til å motta informasjon skriftlig eller elektronisk.

  Rett til å korrigere og slette data
  Den registrerte har rett til å be om retting av manglende eller feil informasjon. I tillegg er dataene en gyldig rett til å kreve at dataene slettes i samsvar med personopplysningsloven. Skand Oy fjerner, korrigerer og fullfører på eget initiativ dersom de har oppdaget uriktige, unødvendige, ufullstendige eller utdaterte personopplysninger. Rett til å overføre data, begrensning av behandling og motarbeiding. I samsvar med gjeldende personvernlovgivning har den registrerte rett til å be om overføring av sine data til en annen registrator.


  I samsvar med personvernlovgivningen har den registrerte rett til å be om behandling av personopplysninger. I tillegg, i en situasjon der de påståtte uriktige personopplysningene ikke kan repareres eller slettes, eller dersom anmodning om sletting er uklart, begrenser Skand Ltd tilgang til informasjon. Den registrerte har rett til å motsette seg bruken av data for en bestemt type behandling. Den registrerte har rett til å nekte publisering og behandling av hans / hennes data for direkte markedsføring. Et register over personer som har rett til å be om å fjerne hans / hennes personlige data fra registeret (“rett til å bli glemt”). Det er også registrert i det andre EUs rettigheter under den generelle personvernforordning, som begrensninger for behandling av personopplysninger under visse omstendigheter. Hvis en person vil sjekke data som er lagret om ham / henne eller be om en slik korrigering eller be om sletting, må søknaden sendes skriftlig til registratoren for postadressen.
  – For- og efternavn
  – Fødselsdato eller firmanavn
  – e-postadresse
  – telefonnummer
  – hjemme adresse
  – Postnummer, hjem eller kontor
  – Dato og sted
  – Signatur og navneavklaring
  – Er det et spørsmål om å sjekke, korrigere, slette, sende og / eller forhindre eller begrense informasjonen
  – Informasjon om hvilken type registrering en forespørsel refererer til (f.eks. Nyhetsbrev eller tilbakemeldingssystem for kunder)

  Søkeren må ta med et bilde som viser ansiktet og holder et identitetskort i hånden for å fullstendig identifisere søkerens identitet. Forespørsler kan kun gjøres av deg personlig. Utilstrekkelige forespørsler behandles ikke. Mottaker av søknad er ansvarlig for kunden innenfor fristen spesifisert i EUs personvernforordning (vanligvis en måned). Hvis en registrert forespørsel ikke kan godtas, må avslaget meddeles skriftlig til den registrerte personen. Skand Oy kan på forespørsel (for eksempel streik) avvise en lovbestemt forpliktelse eller lovbestemt rett til selskapet, for eksempel serviceforpliktelser, tvister eller fordringer.

11. Anke til myndigheten

Den registrerade har rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheten om den registeransvarige anser att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning. Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheten: Den registrerte har rett til å klage til personvernmyndigheten dersom den behandlingsansvarlige mener at hans / hennes personlige data er behandlet i strid med gjeldende lov. Kontaktinformasjon for personvernmyndigheten:

Byrå for personvern

Besøksadresse: Ratapihantie 9, 6: e etasje, 00520 Helsingfors

Postadresse: PL 800, 00521 Helsingfors

E-postadresse: tietosuoja@om.fi

Sentralbord: 029 56 66700

Fax: 029 56 66735

12. Endringer i personvernreglene

Skand Oy utvikler kontinuerlig sine tjenester og kan om nødvendig endre og oppdatere personvernreglene. Endringer kan også være basert på endringer i personvernforordningen. Vi anbefaler at du regelmessig går gjennom innholdet i denne personvernerklæringen.